Vernieuwde identiteit en positionering:
Helpt je bedrijf positie kiezen en
een scherp merkverhaal vertellen.

Hey, aangenaam. Mijn naam is Jochem Palubski.

Vrij Scherp - Over mij - Content creatie

Vind de identiteit die bij je past én
maak de impact die je zoekt.

Stevig fundament

Welke positie kan je bedrijf het best innemen in de markt? Passend bij zowel je organisatie als doelgroep. Niet gebaseerd op een langdradig onderzoek, want zeg nou zelf: het is vooral lekker om resultaat te zien. Ik pak het juist pragmatisch aan. Vanuit een kort onderzoek definieer ik een sterk onderbouwde positionering. Dit geeft je organisatie op strategisch niveau richting en houvast. Het helpt je daardoor focus aanbrengen in je doelgroep- en marktbenadering. Je start hiermee de transitie van het handelen als bedrijf naar het denken als een merk.

Kijk, dit is wat je wil:
Je wil het juiste verhaal vertellen aan je doelgroep. Een verhaal dat perfect past bij wie jij als organisatie wil zijn en tegelijkertijd jouw doelgroep aanspreekt. Waarbij je de juiste argumenten op tafel legt, de juiste toon aanslaat en alle communicatie aan laat sluiten bij jouw identiteit en positionering. Dat is exact dat ik voor jou ga realiseren.

Hoe? Lees mee, ik leg het je haarfijn uit.

Mensen en merken verbind je door het juiste verhaal te vertellen.
Samen vinden we de kern van je merk en brengen het tot leven.

Leer je bedrijf en doelgroep écht kennen.

Het is belangrijk om op één lijn te zitten. Om helder voor ogen te hebben waar je als bedrijf voor staat en wat er leeft bij je doelgroep. Deze informatie zweeft vaak versnipperd rond bij medewerkers en soms is het zinvol dit bij klanten op te halen. Geen ellenlange onderzoeken of eindeloos analyseren. Ik ga pragmatisch te werk en verzamel relevante informatie die voor handen is. Vaak gaat dit gepaard met korte interviews met inhoudelijk betrokkenen (management, sales, marketing of operatie). Het doornemen van bestaande klantinterviews of andere relevante bronnen. En indien mogelijk: het bellen met klanten.

Uit alle verzamelde informatie filter ik de belangrijkste punten en overeenkomsten. Deze waardevolle info vormt de basis voor de positionering en het merkverhaal.

Wanneer je je op iedereen richt, richt je je eigenlijk op niemand.

Het is belangrijk om positie te kiezen en keuzes te maken. Dan weet je doelgroep wat ze aan je hebben. Je zult dan eerder de juiste klanten aantrekken en hen enthousiast maken. Belangrijk hierin:

  • Het begrijpen van je doelgroep.
  • En inzicht in de behoefte van die groep.

Door duidelijk positie te kiezen zet je je eigen identiteit sterker neer én spreek je jouw gewenste doelgroep specifieker aan. Intern geeft het richting en houvast, extern communiceer je over de juiste thema’s en invalshoeken. Waardoor je gewenste doelgroep zich gemakkelijker met jou als merk kan identificeren.

Het schrijven van een passend merkverhaal.

Met het merkverhaal vang ik de essentie van jouw boodschap. Daarmee breng ik exact over waar je bedrijf voor staat en wat je over de bühne wil brengen. Natuurlijk gericht op jouw doelgroep, inspelend op de voor hen belangrijkste triggers. Het merkverhaal is de personificatie van jouw merk. Dit is wie je bedrijf is, geschreven op een manier die de juiste doelgroep aantrekt. Een soort pitch of manifest. Dat vormt een blauwdruk voor je merk.

Gerichte wijzigingen in huidige communicatiemiddelen.

De herpositionering en het merkverhaal dienen in de diverse communicatiemiddelen doorgevoerd te worden, zodat dit op een goede manier gaat leven binnen de organisatie en correct uitgedragen wordt naar buiten toe. Ik breng in kaart welke middelen we gaan wijzigen en wat hiervoor nodig is. Vaak gaat het over zaken als de website, presentaties of brochures. Samen stemmen we af:

  • Wat er daadwerkelijk gewijzigd wordt en wie dit oppakt.

Pragmatisch en passend.
Afgestemd op jouw organisatie.

De exacte invulling en uitvoering betreft altijd maatwerk. Want hé, geen enkel bedrijf is exact hetzelfde. In een intakegesprek krijg ik een scherp beeld van je organisatie, doelgroep en markt. Op basis daarvan doe ik je een passend voorstel qua aanpak. Dat is altijd praktisch ingestoken. Ik doe wat nodig is om tot het juiste resultaat te komen, zonder het onnodig groot en complex te maken.

Wanneer jij moeite hebt om het juiste overkoepelende verhaal te vertellen vanuit je bedrijf, kan het waardevol zijn je positionering onder de loep te nemen en een merkverhaal op papier te zetten. Stevig onderbouwt vanuit onderzoek, creatief en doeltreffend vertaalt naar een sterk verhaal. Passend bij wat jij wil uitstralen én wat je doelgroep wil horen. Ik help je positie kiezen en dat concreet te vertalen naar copy en communicatie.

Zin in een kopje copy?

Benieuwd of we een match kunnen vinden?
Ik help je graag.

Jochem Palubski
Tekstschrijver & Communicatiespecialist
06 21 51 83 72
info@vrijscherp.nl

Vrij Scherp - Neem contact op